קבוצת אלפא מנהלת ארבע קרנות גידור:

 

קרנות הקבוצה 

 

אלפא ערך 1 ש.מ. הינה קרן השקעות פרטית, אשר מבצעת השקעות ערך לטווח ארוך, בחברות ישראליות קטנות ציבוריות, בעיקר בתחומי תעשייה ושירותים.

תחילת פעילות : ינואר 2007

אדמינסטרטור ונאמן מס: צור ניהול הון בע"מ / ה.סטורם שירותים פיננסיים בע"מ

רו"ח מבקר: EY 

 

אלפא הזדמנויות ש.מ. הינה קרן גידור המשקיעה בחברות ציבוריות תוך ניצול הידע בגישת השקעות ערך ושימוש באסטרטגיות לונג / שורט להורדת התנודתיות והסיכון וכן איתור הזדמנויות מיוחדות בנכסים המתומחרים בחסר וזיהוי טריגר שיוביל לעלית ערך (Event Driven).

תחילת פעילות: 2011

אדמיניסטרטור ונאמן מס: צור ניהול הון בע"מ

רו"ח מבקר: EY

 

אלפא לונג מניות ש.מ. הינה קרן המתמקדת בהשקעה בחברות ישראליות ציבוריות תוך ניצול הידע בגישת השקעות ערך וצמיחה לטווח ארוך וכן איתור הזדמנויות מיוחדות. 

תחילת פעילות: 2021

אדמיניסטרטור ונאמן מס: צור ניהול הון בע"מ

רו"ח מבקר: EY

 

אלפא אוסטרליה Unit Trust , הינה קרן השקעות הרשומה באוסטרליה אשר מבצעת השקעות לטווח ארוך, בחברות ישראליות ציבוריות, בעיקר בתחומי התעשיה והטכנולוגיה.

תחילת פעילות: ינואר 2018

אדמיניסטרטור ונאמן מס: Australian Unity

רו"ח מבקר: Crowe Horwath

נאמן: Pengana Capital