top of page

הצהרת נגישות

קבוצת קרנות ההשקעה אלפא, משקיעה את מירב המאמצים על מנת להנגיש את הארגון ואת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלות על מנת לקדם שוויון זכויות ושקיפות כלפי אנשים עם מוגבלות

מהות אתר אינטרנט נגיש

אתר אינטרנט נגיש, הינו אתר המאפשר לאדם עם מוגבלות, לגלוש באותה רמת יעילות והנאה כגולשים אחרים, תוך שימוש ביכולות המערכת עליה הוא פועל ובאמצעות טכנולוגיות מסייעות לנגישות

ביצוע התאמות הנגישות באתר האינטרנט

התאמות הנגישות באתר בוצעו בהתאם לסימן ג': שירותי האינטרנט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013, לתקן הישראלי ת"י 5568 המבוסס על הנחיותWCAG 2.0 , האתר הונגש לרמה AA ובכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי.

האתר תומך בשימוש בטכנולוגיות מסייעות כגון תוכנות הקראת מסך, בגלישה בעזרת מקלדת על ידי שימוש במקשי ה-Tab וה-Shift+Tab למעבר בין קישורים, מקשי החיצים, מקש ה-Enter לבחירה ולחיצה על מקש ה-Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.

האתר נבדק באופן מדגמי כל מספר חודשים כדי להבטיח את תחזוקת נגישות האתר.

 

באתר אינטרנט זה, ניתן לגלוש בצורה מיטבית ונגישה באמצעות הדפדפנים הנפוצים ומומלץ להשתמש בדפדפנים הבאים:  Firefox / Opera / Safari / Lynx/ Edge / Chrome ובתוכנות קוראות מסך NVDA / Jaws/ Voiceover.

הסדרי נגישות בארגון

  • קיימות חניות נכים מוסדרות ושמורות במגדל אקרשטיין C

  • קיים רצף גישה מהחניה דרך הכניסה ועד למשרדינו אשר נמצא בקומה 6 (כולל מעליות ואף מעלית משא ייעודית)

  • פנים המשרד נגיש וניתן להיכנס עם כסא גלגלים לכל מקום.

  • קיימים שירותי נכים נגישים בקומת הכניסה של הבניין (קומה E2)

  • קיימים שלטי זיהוי והכוונה

  • מותרות כניסה למשרדנו לחיית שירות המיועדת לסייע לאדם עם מוגבלות

דרכי פניה לבקשות, תקלות נגישות והצעות לשיפור:

במידה ומצאתם באתר האינטרנט בעיה בנושא הנגישות או שהנכם זקוקים עזרה, אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך רכז הנגישות של הארגון

 

שירן יונה, מנכל"ית קבוצת אלפא

050-5998369

shiran@alphalti.com

bottom of page